جلوه گاه دارچین
جلوه گاه دارچین
جلوه گاه دارچین

درباره جلوه گاه دارچین

جلوه گاه دارچین افتخار دارد با ارایه ی برنامه های هدفمند محیطی آرام و زیبا، سرگرمی های مفید، بحث و گفتگو، مطالعه، تبادل نظر درباره موضوعات و نیازمندی های روز، اجرای همایش ها، سمینارها، جشن و دعوت های خصوصی، رسمی، گفتمان ها و فعالیت های هنری با استفاده از تجهیزات حرفه ای، بعلاوه عرضه سرویس انواع نوشیدنی های گرم و سرد و غذاهای سبک (فست فود) به دنبال ایجاد ارتباط، ارتقاء و خدمت رسانی به هری نشینان عزیز می باشد.

پرده سینما از مهمترین روش ها و ابزارهای اطلاع رسانی بیان تصویری بوده و حرکتی ست از جامعه صنعتی به طرف جامعه اطلاعاتی. در واقع مقدمه زندگی اجتماعی، اجتماعی شدن است.

با استفاده مفید و کارا برای سرگرمی های لذتبخش، آگاهی های دقیق اجتماعی، فعالیت های ادبی و فرهنگی میخواهیم گامی را در قسمت فرهنگ سازی برداریم که شامل برنامه های نمایش، نقد و بررسی فیلم های مستند، آموزشی و مناسبتی، گفتمان و برنامه پرسش و پاسخ، معرفی افراد شاخص با دستاوردهای علمی داخل و خارج از افغانستان می باشد.

کتابخانه: مطالعه، کسب اطلاعات، دانش و آگاهی، اساسی ترین دارایی انسانها و جوامع بشمار میآید. مطالعه و کتاب کالای راهبردی و استراتیژیک محسوب گشته و از شاخصه های اصلی توسعه یافتگی در میان ملت و جوامع است.

به همین دلیل مفهموم جابجایی در قدرت و جایگزینی دانایی به جای ثروت های مادی و فرهنگی امر پذیرفته شده قرن آینده است. بنآ مجموعه (جلوه گاه دارچین) به توجه به همین فاکتورها و نیاز جامعه در حال توسعه امروز افغانستان، راهکارهای عملی ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با توجه به محور قراردادن ترویج مطالعه، نقد و بررسی کتاب و مقالات علمی و تحقیقی، رونمایی کتاب، معرفی، شناسایی و تقدیر نویسندگان را جزء برنامه های اجرایی خود دارد.